Vyberte stránku

Tomáš Janoušek


Notice: Undefined index: page in /data/liveao/html/wp-content/themes/divi-child/category.php on line 23

Každý den objevím kus právního světa (Díky tomu profesně rostu)

Rozmanité kurzy, které mohou navštěvovat jak noví, tak i stávající zaměstnanci, nebo několikadenní školení v zahraničí, to jsou možnosti, které firma nabízí svým zaměstnancům nejen v prvních měsících pracovního vztahu. Chtěl bych se podělit o své zkušenosti se vzdělávacím programem, který je k dispozici každému zaměstnanci. Jelikož při své práci často řeším případy spolu s kolegy ze zahraničí, myslím