Vyberte stránku

V červenci 2018 jsem absolvoval stáž v holandské pobočce Allen & Overy. Strávil jsem měsíc v oddělení kapitálových trhů a pracoval jsem na transakcích, které jsou s českým trhem nesrovnatelně větší. Poznal jsem své kolegy, kancelář, ale i kapitálový trh v Holandsku. Čas se našel i na společenské aktivity. Byla to pro mě životní zkušenost.

Školní rok 2017/2018 jsem strávil na univerzitě v holandském Utrechtu. Studoval jsem LLM program, který byl kombinací oborů práva a ekonomie. Kromě školy, které se budu věnovat v samostatném příspěvku, jsem se rozhodl zahraniční zkušenost zhodnotit více a absolvovat i stáž v jedné z našich poboček. Nizozemská pobočka Allen & Overy v Amsterdamu je jedna z největších co do počtu zaměstnanců (přes 330 lidí a 34 partnerů) a zároveň jedna z nejvýznamnějších co do objemu transakcí v rámci naší sítě 44 kanceláří po světě. Kdo by to nechtěl zažít? Já tedy chtěl!

Dojednávání stáže se ale nerodilo lehce. Řešila se délka stáže a mé zařazení v rámci kanceláře. Osobně se v právu zaměřuji na právo finanční, zejména na emise dluhopisů či bankovní regulaci. I proto jsem chtěl na oddělení ICM (International Capital Markets). Tím druhým důvodem bylo, že právní regulace finančního trhu vychází z velké části z evropských předpisů, tudíž jsem věřil, že v této oblasti budu holandské kanceláři přínosnější než v ostatních oblastech, které vyžadují větší znalost holandského práva.

Z Prahy jsem odlítal v půlce srpna 2017 s domluvou, že až to bude aktuálnější (jaro 2018), tak se mám Marcele Hogenové, naší HR, ohledně stáže ozvat. To jsem udělal a věci se okamžitě daly do pohybu. Z počátku to vypadalo na stáž v délce 14 dní na bankovním oddělení. To jsem ale nechtěl, protože z mého pohledu je to příliš krátká doba a zároveň je to oblast, ve které je holandské právo stěžejní. Nakonec ale vše dopadlo, jak jsem si přál, když se dojednala stáž na měsíc v oddělení ICM. Za tuhle organizaci bych rád poděkoval jak Marcele, tak celému AO. Na naší kanceláři si nejvíc vážím toho, že vždycky drží slovo a poskytne veškeré zdroje, abyste vy, pokud máte zájem, mohli růst. Profesně i osobně. Tohle byl jen jeden z dalších momentů, při kterém si to člověk uvědomí.

První den stáže si mě na recepci vyzvedl Jonathan Heeringa, partner na ICM, ukázal mi kancelář a představil kolegům. V podstatě okamžitě jsem se zapracoval, když jsem připomínkoval prospekt na EMTN programu holandské plynárenské společnosti Gasunie. Z pracovních věcí jsem dále ještě řešil možnost předčasného odkupu dluhopisů pojišťovny ASR z důvodu změny daňové legislativy v Holandsku nebo některé dílčí otázky sekuritizace pro přední světovou banku Goldman Sachs.

Součástí stáže je ale kromě pracovní náplně i náplň společenská. Do dlouhodobějších aktivit, jako je fotbalová liga firem v Amsterdamu, jsem se zapojit nestihl, ale účastnil jsem se zahradního večírku v britském stylu na počest partnera Bena Foxe, který po cca 20 letech končil v Allen & Overy, nebo vyjížďky na lodi po celém Amsterdamu s oddělením bankovnictví a ICM. Měl jsem tak šanci poznat lidi, se kterými jsem později pracoval nebo pracovat budu. A to je vždycky výhoda.

Co mi teda stáž v AO dala? Kromě výše zmíněných pracovních zkušeností jsem poznal jiné prostředí a naučil se v něm pracovat, své kolegy v Amsterdamu, doopravdy velkou kancelář se všemi jejími výhodami (od skutečně široké a komplexní škály právních služeb až po servis čištění oděvů či vlastní kavárny). Taky poznáte, jak globální Allen & Overy vlastně je. Letíte cca 1000 km, přijdete do práce a všechno funguje, jako byste byli doma. Stejný systém, telefon, dokumenty a hlavně stejná kvalita práce. Prostě jen přijdete a začnete pracovat. Ve zbytku je o vás postaráno.

Celkově to byla jedinečná životní zkušenost, kterou můžete zažít jen v takové firmě, jako je ta naše.

Martin Fiala – koncipient