Vyberte stránku

Jednou z mnoha výhod práce v Allen & Overy na pozici studenta či koncipienta je skutečnost, že nesedí všichni v jednom prostoru a „odříznutí“ od advokátů, kteří jim pouze chodí zadávat práci. Jak to tak občas v advokátních kancelářích bývá…

U nás v Allen & Overy je každý koncipient a zpravidla také každý student přidělen k jednomu z advokátů, s nímž následně po dobu rotace (tedy šesti měsíců) sdílí kancelář. Tento pak také koncipientovi či studentovi zadává většinu práce. Skutečnost, že můžeme sedět v kanceláři přímo s advokátem, pomáhá dle mého názoru studentům a hlavně koncipientům, jak po pracovní, tak i po osobní stránce.

Kontext je klíč

Jak konkrétně? Představte si, že jako koncipient sedíte v jedné kanceláři s advokátem, s nímž spolupracujete na bankovních či M&A transakcích nebo na jiném druhu právního poradenství. Sdílená kancelář vám dává možnost se advokáta ihned zeptat, když si s něčím nevíte rady, a zároveň napomáhá lepší orientaci v jednotlivých krocích transakce, jelikož máte možnost účastnit se komunikace s klientem, protistranou a také s týmy z jiných zemí, které na ní spolupracují. Díky tomu znáte perfektně celý kontext, a můžete tak být advokátovi dle mého názoru užitečnější, než kdybyste seděli na druhé straně budovy a on vám musel při zadávání každého úkolu vysvětlovat, co se v transakci právě řeší.

Znalost kontextu transakce se také hodí pro situaci, kdy je advokát, s nímž spolupracujete, na dovolené nebo pracuje na částečný úvazek. V takovém případě se z koncipienta (ve většině případů) stane osoba, na kterou směřuje transakční komunikace. Této dočasné, velmi zodpovědné funkce, se ale není třeba obávat. Advokát vždy požádá některého ze seniornějších kolegů, aby na transakci po dobu jeho nepřítomnosti dohlédnul, a koncipient tak má na koho se obrátit ohledně aspektů, s nimiž si případně neví rady.

Poznej svého advokáta

To, že sdílíte kancelář s advokátem, vám také umožňuje sledovat, jak advokát přistupuje k práci, pracovnímu tempu, kontaktu s klientem i kolegy a jak má všeobecně nastavený svůj hodnotový žebříček. Po absolvování několika rotací je tak dle mého názoru možné kriticky zhodnotit, který přístup jednotlivých advokátů je vám blízký, a v budoucnu, až budete sami v podobné roli, se tímto chováním inspirovat. Advokáta navíc poznáte nejen po profesní, ale i po osobní stránce. Můžete tak být například svědky konverzace advokáta s jeho ratolestí ohledně špatné známky z testu, vytváření nákupních seznamů a jídelníčků, výběru vánočních dárků, nábytku nebo třeba příští dovolené. Asi není třeba na závěr dodávat, že všechny tyto sdílené zážitky velmi pomáhají vzájemnému sblížení, které je pro úspěšnou spolupráci naprosto klíčové.

Lucie Černá – koncipientka