Vyberte stránku

U nás v pobočce pracuji již třetím rokem a specializuji se na finanční právo, které mě baví a rád bych se mu věnoval i v budoucnosti. Přesvědčil jsem se hned na začátku o tom, že škola mi toho dala mnoho, ale v praxi fungují věci jinak. Spojení teorie s praxí je v právnickém světě stejně důležité jako v každém jiném. Člověk by měl nad věcmi přemýšlet, o tom jak fungují a jak se dají použít a využít. Žijeme ve světě a v době, kdy nemusíme mít všechny informace natlučené v hlavě a být chodící encyklopedie. Je dobré vědět, jak se dá k informacím přijít, kde je najít a jak je poté použít. Není v lidských možnostech si všechno zapamatovat a ani to po vás nikdo nebude chtít. Všechny potřebné věci jsou dnes dostupné na internetu a je na  každém z nás, jak s nimi naložíme a jak po nich budeme pátrat.

Z mých zkušeností vím, že pokud připravuji smlouvu o distribuci rychloobrátkového zboží, musím si vyhledat, s jakými problémy se při ní lidé potýkají v přeshraničním styku. Postup je takový, že zmapuji možná rizika a jako zdroj informací se bere to, co je relevantní, ale je možné mít i sekundární zdroj informací, jakým může být i tabloid typu Blesk. Samozřejmě se jedná o doplňkový zdroj, přičemž konzultace se seniorními advokáty jsou nenahraditelné. Jedná se mi o to, že se vždy musíte zajímat o spektrum a segment lidí, kterého se daná oblast týká. To je to, co v encyklopedii opravdu nevyčtete.

Ve společnosti není problém zjistit, co vás skutečně baví a zůstat u toho, iniciativě se meze nekladou. Já se zajímám o finanční právo a moderní technologie. Mám za sebou i účast na projektu, který se konal na univerzitě ICM v Londýně. Školení bylo zaměřené právě na moderní právní produkty a modul nazvaný Fuse, který funguje jako inkubátor pro start-upy. Co si pod tím představit? Pokud dnes potřebujete zanalyzovat smlouvy (např. vyhodnotit podmínky a výši smluvních pokut), dostanete k dispozici virtuální data room. Naskenujete si smlouvy, ty vám systém strojově přečte a vyselektuje části, které vás zajímají. Právní část musí samozřejmě odvést právníci, nicméně každý profesionál v oboru ví, jak náročné je brodit se nekonečnými texty a hledat to, co je pro vás skutečně podstatné. Právě tento mechanismus je důležitý i pro právníky, kteří na stejném principu mohou vytvářet tzv. „smart contracts“, chytré smlouvy, které samy budou například vyhodnocovat a hlídat, kdo komu co dluží, a samy posílat peníze na účet. Pro představu toto je poslední trend, na kterém se naše firma podílí.

Jaký si myslím, že bude význam těchto technologií pro právní praxi? Neodvažuji se číst budoucnost, ale řekl bych, že význam smart technologií bude jistě značný a v budoucnu možná můžeme čekat celé odvětví práva zabývající se kybernetickými spory. Je jasné, že program bude vyhodnocovat smlouvy podle toho, jak je nastaven, na druhou stranu je otázkou, zda toto vyhodnocování bude vždy v souladu s vůlí smluvních stran. V tomto ohledu jsme však teprve na začátku.

Co se týká naší společnosti, v současné době se podílíme na Fintech Leaders Clubu. Jedná se o asociaci lidí, kteří se zabývají finančními technologiemi. Budoucnost je bezhotovostní. Bude také čím dál víc patřit kyberbezpečnosti, právu správy dat a osobních údajů, i proto si myslím, že propojení práva a moderních technologii může být zajímavé a současně i důležité. To je právě to odvětví v právu, kterému bych se chtěl věnovat a které mě baví.

Jako malý jsem miloval sci-fi film Minority Report, kde digitální prostor splývá s realitou, a říkal jsem si, jak by bylo skvělé, kdyby to tak jednou skutečně vypadalo… Dnes spoustu prvků známých z Minority Report již vidíme kolem sebe, ale samozřejmě to přináší i svá úskalí. Ve filmu se společnost natolik odlišila, že chtěla algoritmicky předpovídat budoucnost. To jí nějaký čas vycházelo, ale pak došlo k zfalšování informací, které mělo neblahé důsledky pro hlavního hrdinu. Tak si říkám, že bychom se mohli dostat z doby, kdy právo chrání lidi před státem, do doby, kdy je bude chránit před technologiemi.
Právníkům, které zajímají informační technologie, každopádně začíná zlatý věk.

Tomáš Kirner – advokát