Vyberte stránku

Martin Štípa


Notice: Undefined index: page in /data/liveao/html/wp-content/themes/divi-child/category.php on line 23

Rozmanitá cesta koncipienta aneb rotace a secondmenty (2. část)

Po seatingu v našem oddělení kapitálových trhů (ICM), přesunu do oddělení litigací a nečekaném pracovním pobytu v Bratislavě a Londýně na mě rutina nečekala ani v další fázi. Jak jsem již v krátkosti zmiňoval v první části tohoto článku, namísto rotace na další místo v naší kanceláři jsem v rámci takzvaného „secondmentu“ nastoupil přímo do právního oddělení jednoho z našich klientů. Vzhledem k tomu,

Rozmanitá cesta koncipienta aneb rotace a secondmenty (1. část)

Ještě před nástupem do Allen & Overy mě samozřejmě zajímalo, nakolik může být práce koncipienta v mezinárodní advokátní kanceláři rozmanitá. Doufal jsem, že díky systému takzvaných „rotací“, který ve svém článku přibližuje kolega Jakub Čech, budu mít šanci poznat právní praxi v několika právních odvětvích a že s ohledem na mezinárodní charakter naší kanceláře přijdu čas od času