Vyberte stránku

Ještě před nástupem do Allen & Overy mě samozřejmě zajímalo, nakolik může být práce koncipienta v mezinárodní advokátní kanceláři rozmanitá. Doufal jsem, že díky systému takzvaných „rotací“, který ve svém článku přibližuje kolega Jakub Čech, budu mít šanci poznat právní praxi v několika právních odvětvích a že s ohledem na mezinárodní charakter naší kanceláře přijdu čas od času do kontaktu se zahraničními kolegy.

Realita se ale nakonec ukázala mnohem pestřejší. Komunikace se zahraničními kolegy probíhá prakticky na denní bázi a mezinárodní prvek představuje také množství nejrůznějších zahraničních školení či stáží. Dočasně odrotovat navíc člověk nemusí pouze na další židli v rámci pražské kanceláře, ale třeba rovnou do právního týmu některého z klientů. Na následujících řádcích bych se tak rád podělil nejen o to, jakým způsobem takový tradiční klientský „secondment“ probíhá, ale také jak se zmiňovaná rozmanitost práce projevila v mém konkrétním případě.

Moje první umístění (neboli „seating“) v rámci A&O proběhlo na oddělení ICM (International Capital Markets). Vzhledem k tomu, že jsem se na škole zajímal spíše o právo Evropské unie a právo životního prostředí, která do této agendy ne tak docela zapadají, pociťoval jsem po nástupu lehkou nervozitu, jak obstojím. Jakékoliv počáteční obavy z neznámého prostředí se však docela rychle rozplynuly, když jsem poznal, že se můžu kdykoliv spolehnout na podporu od zkušenějších kolegů a na rozsáhlé know-how, které kancelář nabízí. Nakonec můj první seating trval přes osm měsíců, během kterých jsem se ponořil do regulace finančních institucí, dluhopisových transakcí a vyjednávání derivátových smluv.

Litigace a příležitost z Bratislavy

Další seating proběhl na našem litigačním oddělení. Soudní spory jsou moje oblíbená záležitost, a tak jsem velmi ocenil, že jsem si na novém místě mohl vyzkoušet psaní nejrůznějších žalob, vyjádření, návrhů na vydání předběžných opatření a soudních podání v rámci opravných prostředků.

Mírné překvapení nastalo, když do této idyly jednoho dne vstoupil jeden z partnerů kanceláře s tím, že v naší bratislavské pobočce potřebují výpomoc na mezinárodních arbitrážích. Konkrétně se jednalo o pomoc s analýzou rozsáhlého množství dokumentů a s přípravou podání k rozhodčímu tribunálu v souvislosti s budováním vrtných plošin a těžbou ropy v Indickém oceánu. Nakonec jsem kvůli této nabídce, která se nedá odmítnout (a kterou bych si vlastně ani nechtěl nechat ujít), strávil v Bratislavě déle než měsíc. Další dva týdny pak také v Londýně, kde jsem měl navíc šanci osobně poznat zbytek týmu z Velké Británie, Hongkongu či Singapuru.

Když jsem se vrátil zpátky do Prahy, standardní rotace do některého z dalších oddělení kanceláře mě protentokrát nečekala. Namísto toho jsem měl na několik měsíců nastoupit do právního oddělení jednoho z našich klientů v rámci již zmíněného secondmentu.

Jak vše pokračovalo, se dozvíte v další části tohoto článku.

Martin Štípa – koncipient