Vyberte stránku

Po seatingu v našem oddělení kapitálových trhů (ICM), přesunu do oddělení litigací a nečekaném pracovním pobytu v Bratislavě a Londýně na mě rutina nečekala ani v další fázi. Jak jsem již v krátkosti zmiňoval v první části tohoto článku, namísto rotace na další místo v naší kanceláři jsem v rámci takzvaného „secondmentu“ nastoupil přímo do právního oddělení jednoho z našich klientů.

Vzhledem k tomu, že se v případě mého secondmentu jednalo o pobočku velké zahraniční banky, mohl jsem naplno zužitkovat vše, co jsem se naučil na oddělení ICM. I když jsem se tak na své pozici v bance dostal k nejrůznějším věcem, byla to právě agenda kapitálových trhů, kterou jsem měl na starosti především. Kromě toho, že jsem zde narazil na skvělé kolegy, ocenil jsem hlavně zkušenost, kterou člověk získá náhledem „z druhé strany“ a díky které si dokáže mnohem snadněji představit, jaký přístup klientům nejlépe vyhovuje.

Secondment se mi o pár měsíců prodloužil a pak už mě opět čekalo přemístění, tentokrát na korporátní oddělení. Pod tím si můžeme představit především projekty fúzí a akvizic, se kterými souvisejí podrobné právní prověrky (due diligence), a dále přípravu a strukturování nejrůznějších smluv či korporátních rozhodnutí. Měl jsem štěstí, že jsem se v rámci korporátního seatingu dostal i k několika zajímavým sporům, které se dotýkaly například porušování práv z ochranných známek našich klientů. Vzhledem k tomu, že jsem měl vždy blízko k novým technologiím, dostal jsem příležitost podílet se také na prezentaci týkající se právní regulace umělé inteligence a jejího uchopení do budoucna nebo se podrobněji zabývat problematikou elektronického právního jednání.

Specializace není problém

Osobně systém rotací velmi oceňuji a jsem rád, že si člověk na začátku kariéry může osahat množství různorodých oblastí, než zakotví v tom, co mu nejvíce vyhovuje. V mnoha ohledech to samozřejmě znamená vystoupení z komfortní zóny, ale i díky tomu často bývá křivka učení o to strmější. Na druhou stranu pokud se někdo v určitém odvětví opravdu najde, je mu i přes systém rotací dán prostor, aby se v dané oblasti zdokonaloval. Takže přestože aktuálně pracuji v insolvenčním týmu, což samo o sobě kombinuje několik různých odvětví, stále dostávám prostor pro zadání i z dalších oblastí, které mě od nástupu do A&O nejvíce zaujaly. Právě tento balanc mezi získáváním širokého spektra různorodých zkušeností a specializací dle zájmu považuji za jedno z největších pozitiv práce v naší kanceláři.

Martin Štípa – koncipient