Vyberte stránku

„Prevence lepší než léčba: Co může přinést českému právu směrnice o preventivních restrukturalizačních rámcích?“

Ceny pro autory oceněných prací:

1. místo: Finanční odměna ve výši 20 000 Kč + 5denní pobyt v Londýně, Tokiu nebo Sydney s možností jednodenní návštěvy kanceláře Allen & Overy

2. místo: Finanční odměna ve výši 15 000 Kč

3. místo: Finanční odměna ve výši 10 000 Kč

Podmínky 20. ročníku soutěže

Soutěžící musí být studentem magisterského studia na některé z právnických fakult v České republice (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni) ke dni 31. 10. 2019.

Práce musí být:

a) na téma: Prevence lepší než léčba: Co může přinést českému právu směrnice o preventivních restrukturalizačních rámcích?

b) v českém jazyce,

c) v elektronické podobě a v rozsahu maximálně 5 000 slov.

Ve své práci se můžete zaměřit zejména na následující:

– Mezinárodní srovnání – anglické Scheme of Arrangement a jeho navrhovaná novelizace, americké Chapter 11 Plan Procedure, nové holandské Scheme of Arrangement

– Výhody a nevýhody restrukturalizace mimo formální insolvenční řízení

– Dokážeme si představit insolvenční řízení bez insolvenčního správce?

– Navrhněte a odůvodněte základní zásady, kterými by se měl řídit český preventivní rámec (v souladu se směrnicí)

– Práce musí být doručena spolu s přihláškou, která tvoří přílohu č. 1 pravidel, do 9. 2. 2020 na e-mail: studentskaprace@elsa.cz.

Kontaktní osobou je Barbora Sveykovskά (academicactivities@cz.elsa.org).

– Slavnostní vyhlášení se uskuteční na veletrhu Job Fair Kontakt pořádaném místní skupinou ELSA Praha, který se koná od 2. do 4. 3. 2020 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy

– Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se soutěží studentských prací mohou Allen & Overy a ELSA Česká republika zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní údaje, a to pouze pro účely organizování soutěže, a osobní údaje soutěžícího nebudou poskytnuty žádné třetí osobě kromě partnerů ELSA Česká republika.

– Účastí v soutěži (tj. odesláním přihlášky a eseje na výše uvedený e-mail) vyjadřuje soutěžící souhlas s:

a) publikováním své eseje prostřednictvím ELSA Česká republika, partnerů soutěže, partnerů ELSA Česká republika nebo v právních médiích,

b) poskytnutím své eseje, jména a kontaktních údajů partnerům soutěže a partnerům ELSA Česká republika,

c) pravidly této soutěže.

Sponzor Allen & Overy si vyhrazuje právo v případě nedostatečné kvality prací, v souladu s posouzením odborné komise z řad akademických pracovníků, ceny pro autory neudělit.

– Pořadí prací bude určeno ELSA Česká republika na základě hodnocení odborné komise složené z odborníků na danou problematiku oslovených ELSA Česká republika.