Vyberte stránku

Spokojené zaměstnance si nemůžete jen přát, ale musíte s nimi pracovat a vážit si jich. Ke všem lidem z týmu přistupujeme individuálně a snažíme se jim pomáhat. Hlavním aspektem je podpora nejen jejich silných stránek, ale i plnění jejich profesních přání. Možná i proto spolu trávíme volný čas po práci a někdy i o víkendech. Své o tom ví i Robert Pavlů, náš seniorní advokát, který do společnosti přišel již v roce 2004. V té době k nám nastoupil jako student 5. ročníku právnické fakulty, a z vlastní zkušenosti tedy zná jak pracovní náplň právního asistenta, tak samotnou práci koncipienta.

Jaké jsou základní požadavky, které musí budoucí zaměstnanec společnosti splnit?

„Důležité jsou dobré vyjadřovací schopnosti jak v českém, tak anglickém jazyce, a to v psané i mluvené podobě. Dále máme na kandidáty další dva specifické požadavky – hledáme ty, kteří umí logicky a právně uvažovat. Pro mě osobně je ještě důležitá vrozená zvědavost a intelektuální pokora.“

Jak probíhá samotný nábor?

„Nábor se skládá ze tří kol. V prvním dostanou uchazeči za úkol napsat případovou studii v angličtině. Pokud uspějí, přichází na řadu druhé kolo, ve kterém s nimi vedu zhruba hodinový rozhovor. V rozhovoru si kandidáty otestuji tím, že se jich ptám nejen na věci, které by měli znát, ale i na ty, o nichž si myslím, že je znát nebudou. Právě ty mě zajímají nejvíc. Jsem zvědavý, jak budou utvářet odpověď, protože tak se dobře pozná, jestli se kandidát pro práci u nás hodí, nebo ne. Poslední kolo pohovoru probíhá s partnerem, který vede korporátní oddělení, a seniorním advokátem z bankovního oddělení.“

Tři kola výběrového řízení nejsou v dnešní době standardní. Hodnotíte nároky na uchazeče jako vysoké?

„Nároky na uchazeče vysoké jsou. O to víc toho ale firma těm, kteří sítem projdou, nabízí. Je to předně skvělý tým. Společnost dává lidem možnost soustředit se na to, co je pro ně důležité, a snaží se je v tom všemožně podporovat. I proto nemá společnost o zájemce o práci nouzi.“

Podle toho, co tedy říkáte, kladete velký důraz na kolegialitu. Čím je to způsobeno?

„Nejspíše je to dáno zemí původu – Allen & Overy je britskou společností a oproti jiným, typicky americkým právním firmám, jež na odiv staví individualitu a úspěch jednotlivce, je tady na prvním místě tým. K tomu dopomáhá celá řada prostředků. Ať už je to sdílení kanceláře s advokátem a koncipientem nebo studentem, anebo „politika otevřených dveří”. Díky ní se můžete přijít na cokoliv zeptat doslova kohokoli. To vše pomáhá k týmové spolupráci stejně jako k rychlejší aklimatizaci nováčků. Ani v začátcích se mi nestalo, že by byl někdo neochotný mi pomoci. Všichni to bereme tak, že jednou pomůžu já tobě a podruhé ty mě.“

Pokud tedy kandidát úspěšně projde sítem uchazečů, co ho čeká v první fázi jeho kariéry ve společnosti?

„Koncipient šest měsíců sdílí kancelář s jedním advokátem a pracuje primárně s ním. Po šesti měsících probíhá tzv. rotace, takže za tři roky koncipientské praxe vystřídá šest různých míst a několik různých odvětví práva. V rámci specializací, které naše kancelář má, si koncipient projde širokým záběrem, a to ho dobře připraví na advokátní zkoušky. Alespoň pro mě byl systém práce se studenty práva i koncipienty hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl právě pro Allen & Overy. Nikdo vás totiž nemůže uvrtat do úzkého segmentu, z něhož se pak už nedostanete.“

Proč se ucházet o práci právě ve vaší společnosti?

„Ve firmě na to máme takový marketingový slogan ‚Start at the top and work your way up‘, s nímž beze zbytku souhlasím. Allen & Overy je špičková mezinárodní advokátní kancelář a ten, kdo má schopnosti, zvědavost, intelektuální pokoru a chce růst, tu dostane možnost. Koncipienty a stážisty tu také rozhodně nepovažujeme za výrobní nástroje. Zajistíme vám dobrou průpravu k advokátním zkouškám a také nabízíme hodně společných aktivit ve volném čase.“

Je něco specifického, co vaše kancelář nabízí?

„Pro mě osobně byla velmi důležitá služba pro bono, které se věnujeme. Součástí každodenní práce tak nejsou pouze velcí korporátní klienti s mnohamiliardovým obratem, ale i běžní lidé, pro něž pracujeme zdarma. Na pro bono programu spolupracuje firma s celou řadou zprostředkovatelských organizací, např. Pro bono aliancí, o tuto práci je veliký zájem právě mezi začínajícími právníky.  Důvodem podle mě je přístup k práci, který v České republice stále není zcela běžný, a i pocit hodnoty, jež díky těmto případům právníci zažijí.“

Máte nějaký zajímavý případ z pro bono programu, na kterém jste pracoval?

„Ano, s pomocí kolegů jsem zastupoval dvě osmdesátileté dámy ve sporu se státem o odškodnění za dům jejich rodičů, který zanechali na Zakarpatské Ukrajině za války. Po válce ale Zakarpatská Ukrajina připadla podle mezinárodní smlouvy Sovětskému svazu a ony nikdy nedostaly odškodnění za dům, který byl rodičům zabaven, a to se nám pro ně podařilo vysoudit na českém státu.“

Vaše advokátní kancelář získala prestižní ocenění Zaměstnavatel roku, a to třikrát za sebou. Čím si myslíte, že jste dosáhli tohoto úspěchu?

„Myslím si, že to bylo díky častému kontaktu se studenty a inspirativním přístupem k našim zaměstnancům. Díky příležitostem, které stážistům i koncipientům po podepsání pracovní smlouvy nabízíme. Toto ocenění uděluje asociace Universum a jde o soutěž, jež probíhá nejen v České republice, ale i v zahraničí, a my si tohoto ocenění velice vážíme.“

Roberte, běžně se setkáváte se studenty právnických fakult na univerzitách, kde pro ně přednášíte. Jak vnímáte dnešní generaci právníků? Liší se nějak od té předešlé?

„Dnešní generace právníků není zaměřená jen na právo. Má širší záběr, i proto jsme loni zavedli kurz programování pro naše právníky a koncipienty, kteří se ho hojně účastnili. Dává to smysl, protože mnoho lidí věří tomu, že právo jednoho dne projde digitální transformací. Vlastně už dnes existují technologie, které právníkům pomáhají při revizi dokumentů a podobných činnostech, které dřív zabíraly juniorům dost času. Dalším horkým tématem jsou takzvané „smart contracts“, jež jsou z části představované kódem a samy monitorují plnění. Proto určitě přijde doba, kdy se tohle bude běžně dít bez zásahu lidské ruky. Právník, který bude znát základy programování, bude mít náskok.“

Máte nějakou radu na závěr?

„Důležité je číst, číst a číst a psát, psát a psát. Až to budete mít, přijďte k nám na pohovor a buďte sami sebou. To je ta nejlepší rada, kterou všem uchazečům můžu dát.“

Robert Pavlů – seniorní advokát